People

PhD Students

Research Associates

Graduated PhD Students

 1. Xiaokang Fan, 2018
 2. Hua Yan, 2018
 3. Tian Tan, 2017
 4. Hao Zhou, 2016
 5. Yue Li, 2016
 6. Ding Ye, 2015
 7. Yu Su, 2015
 8. Sen Ye, 2015
 9. Yulei Sui, 2014
 10. Peng Di, 2013
 11. Lei Shang, 2012
 12. Xinwei Xie, 2012
 13. Lin Gao, 2010
 14. Jenny Yi-Chun Kuo, 2010
 15. Anderson Ku, 2009
 16. Lian Li, 2007
 17. Qingguang Huang, 2006
 18. Nguyen Hua Phung, 2006
 19. Qiong Cai, 2006
 20. Shiping Chen, 2001

Graduated Masters Students (by Research)